13 Juni 2013

Beim Bäcker




15cm x 15cm / Öl auf Bord ● 5.9 x 5.9 inch / Oil on Board

Sold